Jasmina Cosmetics

Opšti uslovi korišćenja

Uslovi Online Kupovine

Poštovani potrošači,

molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe Jasmina Cosmetics internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Jasmina Cosmetics zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

  1. Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.jasminacosmetics.com i svim njegovim sadržajima.
  2. Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba.
  3. Prodavac u konkretnom slučaju je Jasmina Cosmetics.

Jasmina Cosmetics na sajtu sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje www.jasminacosmetics.com sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Jasmina Cosmetics se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Sadržaji objavljeni na internet sajtu Jasmina Cosmetics, vlasništvo su brenda i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo brenda i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole. 

Isporuka

Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima Jasmina Cosmetics ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja. Poručeni proizvod/proizvodi biće vam isporučeni u roku od maksimalno 5 radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane Jasmina Cosmetics. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. Potrošač nema pravo da bez nadoknade odlaže izvršenje isporuke duže od 15 kalendarskih dana od datuma naručivanja, odnosno 1 put. Ukoliko se isporuka odlaže duže od navedenog roka, odnosno ukoliko Jasmina Cosmetics čuva proizvode, Potrošač je dužan da plati naknadu od 1 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS) na dan po svakom svakom pojedinačnom komadu proizvoda koji se čuva.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba, Potrošač je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje neka oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda.

Odustanak Od Ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati putem elektronske pošte na adresu marketing@jasminacosmetics.com.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao zahtev za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao zahtev za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu brenda navedenu na pošiljci.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u firmi Jasmina Cosmetics, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio zahtev za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

U slučaju plaćanja gotovinom, potrošaču se gotovina i vraća.

Pravo Na Informaciju

Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: marketing@jasminacosmetics.com

Po prijemu Vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo vas obavestiti – pisanim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama – koji od vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom Vaših poseta web sajtu brenda Jasmina Cosmetics.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti objavljena na sajtu.

Slanje Dokumentacije Na Email

Ostavljanjem e-mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji na daljinu šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste

ostavili. Jasmina Cosmetics će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Zabrana Zloupotrebe Sajta

Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

– Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;

– Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.

– Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;

– Koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;

– Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;

– Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;

– Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

 

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova mi korisnika možemo onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo nadležnim organima.

Korpa (0)
Vaša korpa je trenutno prazna.